Správný výběr kalového čerpadla

 
Správný výběr kalového čerpadla

Měli jste už někdy ve sklepě vodu nebo zvažujete pořídit si domů či na chalupu vhodné čerpadlo do septiku? Pak je pro vás kalové čerpadlo ideální volba.

Řadí se mezi nejpoužívanější pomocníky na čerpání vody v domě či okolí a vybrat si můžete hned mezi několika druhy. Čerpat jimi můžete dešťovou či odpadní vodu, fekálie, stavební, průmyslové nebo zemědělské kaly i kapaliny s obsahem různých nečistot. Výběru čerpadla je ovšem důležité věnovat náležitou pozornost.

Typ čerpadla

Kalová čerpadla jsou schopna narozdíl od běžných ponorných čerpadel vyčerpat i kapaliny s vyšší hustotou a obsahem kalů, jako jsou pevné, vláknité nebo abrazivní nečistoty a příměsi včetně písku, jílu či bahna. Kalové čerpadlo se vám bude rovněž hodit i v jiných situacích, například k odčerpání zaplaveného sklepa nebo dešťové vody s napadaným listím. Jakou vodu čerpáte, je nejdůležitější informace při koupi kalového čerpadla. 

Mezi nejčastější typy patří

Drenážní čerpadla: jsou určena pro čerpání tzv. světlé odpadní vody, jako je voda dešťová, říční voda nebo odpadní voda bez vláknitých nečistot, či písku a kamenní.  Typickým použitím je odvodňování sklepů či čerpání z řeky, potoka, čerpání dešťové vody nebo drenáže. Konstrukčně je pro tato čerpadla typické tím, že sací strana je vybavena mřížkou, takže propustí jen tak velké nečistoty, které čerpadlem projdou zároveň s čerpanou kapalinou.

Čerpadla na fekálie: se používají pro čerpání znečištěné vody, tedy splašků a fekálií. Nejčastěji se používají čerpadla litinová a nerezová s uzpůsobenou konstrukcí, především tvarem oběžného kola. V mnohých případech je nutné použít čerpadlo s řezacím zařízením, které hrubé nečistoty nejdříve rozdrtí a potom vyčerpá. Tato čerpadla ale nejsou vhodná pro čerpání vody s obsahem písku, kamení nebo jílu.

Čerpadla do septiku: jsou logicky nejpoužívanějším typem těchto čerpadel v domácnostech, která nejsou napojena přímo na kanalizaci.  Používají se tedy do septiku, žumpy či jímky na splašky. Mohou se pomocí plovákového spínače automaticky zapínat a vypínat podle hladiny v septiku. Až na výjimky může být čerpadlo trvale v septiku ponořeno. 

Přečerpávací zařízení: se používají k přečerpání odpadu z níže položených míst do septiku nebo kanalizace. Slouží k odvodu vody u toalet, sprch, bidetů a umyvadel a jsou vhodná pro čerpání odpadních vod z míst jako jsou např. suterénní byty, kde odpadní voda nemůže být vedena přímo do kanalizace gravitačně.

Čerpadla pro tlakovou kanalizaci: používají se tam, kde je nutné překonat výškové rozdíly a nelze využít běžnou gravitační kanalizaci. Konkrétně se jedná o tlaková kalová čerpadla s odpovídající dopravní výškou a jsou ideální do nižších jímek. Osazují do se tzv. čerpacích jímek, což jsou malé čerpací stanice pro odpadní vody. Jímka je ideálním řešením především pro chaty a chalupy. V případě problému s připojením k místní kanalizaci nebo získáním potřebného povolení můžete je využít i v trvale obývaných objektech.

Klíčové parametry pro výběr

Pokud jste zvolili čerpadlo podle vody, kterou budete čerpat, je zde několik parametrů, kterým musíte věnovat pozornost. Je určeno pro ponoření do čerpané kapaliny až na její dno bez možného poškození. Hlavním parametrem je tedy maximální hloubka ponoru, která určuje hloubku, ve které je čerpadlo schopno bez obtíží pracovat.

Musíte také zvolit průtok čerpadla, tedy kolik dokáže čerpadlo přečerpat kapaliny za daný časový úsek. Nejčastěji se setkáte s tzv. "kubíkem" za hodinu, případně litrem za minutu. Výrobci uvádí maximální průtok, kterého lze dosáhnout při nulovém výtlaku. V běžném provozu bude díky výtlaku a tlakovým ztrátám průtok čerpadla nižší. Platí čím vyšší výtlak, tím nižší průtok a naopak. 

Stanovte také potřebný výtlak. To znamená jaká je délka přívodního potrubí a z jaké hloubky a vzdálenosti budete vodu čerpat. Sečtěte všechny výšky od zdroje vody k výtoku a přičtěte ztrátu 1 m výškově za každých 10 m délky potrubí. 

Dalším údajem, který vás u čerpadla musí zajímat, je průchodnost. Ta udává v milimetrech maximální průměr hrubých částic, které se mohou ve vodě vyskytovat. Jedná se o nečistoty jako bahno, písek, kal, kamínky, které je čerpadlo ještě schopno odčerpat. Některá čerpadla jsou vybavena řezacím zařízením, které nejprve hrubé nečistoty rozdrtí a potom vyčerpá.

Mějte na zřeteli i výkon a příkon čerpadla. Určitě vás bude zajímat spotřeba energie pro vámi zvolené čerpadlo.
Podle místa a způsobu instalace čerpadla zvolte, zda potřebujete čerpadlo s jednofázovým nebo třífázovým napětím. 

Příslušenství

Důležitým vybavením čerpadla je systém automatického vypínání, který zamezí možnosti chodu nasucho. Nejčastěji to bývá plovákový spínač, ale čerpadla se dodávají i bez něj. Ověřte si také, zda nepotřebujete pořídit další potřebné příslušenství – například potrubí nebo výtlačnou hadici, instalační materiál pro připojení hadice k čerpadlu, připojovací armatury, spouštěcí lano, podstavec pro usazení čerpadla nebo ochranu proti chodu na sucho.

 

Tagy :