Rozvod a společná hypotéka. Jak to vyřešit bez hádek?

 
Rozvod a společná hypotéka. Jak to vyřešit bez hádek?

I když si to při sňatku asi málokdo připouští, rozvodem u nás stále končí velké procento manželství. A s ním nastává kromě bitvy o děti také boj o společný majetek. Může to být trochu oříšek, obzvlášť pokud jste si jako manželé pořídili nemovitost nebo jinou velmi nákladnou věc. A hypotéka, případně jiná půjčka, ji komplikuje ještě o něco víc.

Co je to společné jmění manželů

Společné jmění manželů vzniká okamžikem sňatku. Jde o veškerý majetek a finance, které pár nastřádal během trvání manželství.

Roli přitom nehraje to, kdo do domácnosti tento majetek přinesl. I když tedy manžel například podnikal a živil rodinu, zatímco se manželka starala o děti a domácnost, je nashromážděný majetek ze zákona společný.

Pozor: Do společného jmění manželů spadá nejen majetek jako takový, ale i dluhy, které během manželství vzniknou.

Co patří do společného jmění manželů

- Nemovitost – tedy rodinný dům, byt, pozemek, chata a podobně

- Auto, které si rodina koupila

- Peníze na společném účtu

- Společná hypotéka nebo jiná půjčka

Co do společného jmění manželů nespadá

Často se lidé bojí, že do společného jmění patří úplně vše, co rodina vlastní. Tak to ale automaticky není. Připomínáme, že jde vždy jen o to, co pár nabyl během trvání manželství. A zároveň do této kategorie nepatří majetek, který jmenovitě získal jen jeden z partnerů – buď darem nebo v dědictví.

Jde tedy o tyto věci:

- Majetek, se kterým vstupujete do manželství. Většinou to bývá například nemovitost.

- Majetek, který získáte v rámci dědického řízení vy osobně.

- Majetek, který dostanete darem vy osobně.

Toto všechno je jen vaše a zůstane vám i v případě rozvodu. Předmanželskou smlouvu tedy kvůli těmto záležitostem nepotřebujete.

Jak vyřešit rozvod a hypotéku

Jak už jsme si řekli, do společného jmění manželů spadá jak majetek, tak společné dluhy. Pokud si tedy během manželství společně vezmete hypotéku, vztahují se tato pravidla i na ni.

V takovém případě máte několik možností, jak situaci vyřešit:

- Nemovitost prodáte, hypotéku doplatíte a rozdělíte si zbytek utržených peněz.

- Nemovitost prodáte i s hypotékou a úvěr převedete na nového majitele.

- Jeden z manželů druhého vyplatí a vyváže ho z hypotéky.

- Hypotéku dál společně splácíte – to je varianta, kterou využijete hlavně u investičních nemovitostí.

Rozvod a hypotéka na nemovitost jednoho z manželů

Může nastat situace, kdy si jeden z partnerů ještě před uzavřením manželství pořídí nemovitost na hypotéku. V něm pak oba manželé s případnou rodinou bydlí a o náklady na splátky hypotéky se dělí. Při rozvodu ale nemovitost připadne jen tomu z manželů, který ji vlastní.

Co v takovém případě dělat?

Soud primárně zajímá, jestli jsou tyto náklady vyšší nebo nižší, než jak velký by byl nájem stejné nemovitosti:

- Pokud jsou splátky stejné nebo nižší než obvyklý nájem, vlastník nic platit nemusí.

- Jestliže jsou splátky vyšší než obvyklý nájem, musí vlastník druhému z manželů nahradit částku, kterou vynaložil navíc.

Zdroj foto: LightField Studios / Shutterstock.com

 

Tagy :