Šetření vodou – rozdíl mezi mužem a ženou

 
Šetření vodou – rozdíl mezi mužem a ženou

Vzrůstající ceny energií, dlouhodobé sucho a šetrnější přístup k přírodním zdrojům. Voda a její spotřeba v domácnostech jsou v současné době opět jedním z hlavních společenských témat.

Ne všichni ale k problematice přistupujeme stejně. Podle nedávných průzkumů a analýz muži vnímají plýtvání vodou jako problém méně než ženy a při mytí nádobí spotřebovávají v průměru o téměř jednu desetinu vody více.

Plýtvání vodou

Rozdíly mezi pohlavími jsou patrné už u povědomí o suchu nebo plýtvání vodou. Průzkum odhalil, že 70 % mužů si myslí, že Češi neplýtvají vodou, zatímco u žen tento názor sdílí 80 %. Ženské pohlaví také považuje téma šetření vodou v České republice za velmi důležité. Rozhodně souhlasí ⅔ žen, u mužů je to 56 %.

V domácnostech s myčkou muži o více než 20 % častěji myjí nádobí v ruce namísto vložení do myčky a při mytí nádobí spotřebovávají o téměř jednu desetinu vody více než ženy. Když už ale myčku použijí, ženy v o 6 % více případů předmývají nádobí před tím, než ho vloží do myčky.

V České republice je přes 1,3 milionu lidí, kteří stále předmývají nádobí před vložením do myčky, při čemž vyplýtvají vodu v objemu až 3,8 miliardy litrů.

Pohled partnerů na sebe navzájem

Průzkum také odhalil, jak na sebe nahlížíme v partnerském vztahu. Zatímco obě pohlaví se shodně vyslovují, že se v jejich domácnosti šetří vodou, při otázce, kdo konkrétně s vodou lépe hospodaří, se odpovědi výrazně liší. Pouhých 25 % žen označí svého partnera jako osobu, jež šetří vodou. Muži své partnerky takto vnímají ve 43 % případů. 

Řada studií potvrzuje, že důraz na ekologicky šetrné chování kladou častěji ženy než muži. To však neznamená, že muži o ochraně životního prostředí nepřemýšlejí.

Mimo jiné bychom se kromě lepšího hospodaření s vodou měli věnovat i nakupování věcí, které poté neputují nespotřebované do koše, nebo používání chemických prostředků při uklízení, praní či mytí nádobí pouze v potřebné míře. 
V případě mytí nádobí je důležité postarat se o to, abychom zbytky jídel bezmyšlenkovitě nespláchli do dřezu. Je to nejen plýtvání vodou, ale i znečištění vody.

Muži a ekologické projekty

V počtu těch, kteří již přiložili ruku k dílu v boji se suchem, dominují muži. Každý pátý uvedl, že se již věnovali dobrovolnické pomoci v rámci ekologických projektů. U žen se jedná o každou devátou. Téměř 75 % dotázaných uvedlo touhu zapojit se poprvé v životě.